ANBI

1. Naam organisatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre. Ook bekend als HCFI – Healthcare Christian Fellowship International. Vroeger bekend als International Hospital Christian Fellowship

 

2. RSIN / KvK nummer

RSIN: 736.4143
KvK nummer: 4104.7468
SBI code: 94.911 – Religieuze organisaties

 

3. Internet adres

Join us in the grip of His love and compassion

 

4. Contact

            4.1 Bezoekadres: Vincent van Goghstraat 15, 3781 XM Voorthuizen, Nederland
            4.2 Email: chris@steyn.nu
            4.3 Telefoonnummer:  0031342473090

 

5. Doelstelling

In de statuten is als doelstelling opgenomen: mede te werken in de arbeid van de internationale en interkerkelijke stichting ‘Healthcare Christian Fellowship International’, gevestigd in Kempton Park, Zuid-Afrika, om allen die werkzaam zijn of betrokken zijn bij de lichamelijke en geestelijke verzorging en behandeling van zieken, invaliden, gehandicapten en bejaarden te brengen tot een levende gemeenschap met de Here Jezus Christus, opdat zij een getuigende gemeenschap zullen vormen in en door Hem verbonden.

 

6. Beleidsplan

Beleidsplan (bijgewerkt 2016)

 

7. Bestuurders

H. Morren Voorzitter
R. Postuma Secretaris
G. van Putten Penningmeester

8. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Vrijwilligers: Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van maximaal 150,00 euro per maand en 1.500,– per jaar.

9. Activiteiten

HCFI zet zichzelf in om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door het trainen van vrijwilligers en werkers in de gezondheidszorg, door het trainen van plaatselijke trainers die buurten en gemeenschappen ondersteunen in door hen gestuurde ontwikkelingswerk en door het doen van medische uitreiken aan mensen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg. Hierbij is ons uitgangspunt zoveel mogelijk christenen uit verschillende kerken en mensen van goede wil samen te laten werken. In al onze activiteiten zoeken we actief de samenwerking met plaatselijke partners.

 

10. Jaarrekening/ Jaarverslag.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag-2015

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014 (tbv website)

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

 

TOP ↑

  • ICMDA
  • International Health Services
  • PRIME - Partnerships in International Medical Education
  • NCFI - Nurses Christian Fellowship International
  • Global CHE Network